Mälarrosen

Välkomna att delta i våra medlemsträffar!

Mälarrosen är en lokalgrupp inom Svenska Rosensällskapet.

Vill du ha programmet direkt till din mail, anmäl dig då till
Gunilla Uhlin-Friberg, mail eller telefon.
Vissa program hinner inte komma in i Rosenbladet utan annonseras på hemsidan eller skickas via mail eller telefon direkt till Mälarrosens medlemmar.

För programpunkter se i KALENDER ovan och sök Mälarrosen i fältet Lokalgrupp.

 

Kontaktperson:
Gunilla Uhlin-Friberg
E-post: malarrosen@svenskros.se


"Hildas vit ros"
Foto Henny Johansson