Sydostrosen

Sydostrosen är en lokalavdelning av Svenska Rosensällskapet

För programpunkter se i KALENDER ovan.

Här kan du läsa hela vårens program 

OBS att dag för 13 juni ska vara Tisdag 13 juni!

Vill du veta mer kontakta Sydostrosens kontaktperson Christer Jonsson sydostrosen@svenskros.se

Välkommen att delta i våra träffar!

  Kontaktperson: Christer Jonsson
E-post: sydostrosen@svenskros.se


Klätterrosen 'Golden Gate'
Foto Christer Jonsson