Gotland

Gotlandsrosen har upphört som lokalgrupp

Men har du frågor om Svenska Rosensällskapet kan du vända dig till AnnKristin Bäckström gotland@svenskros.se

Gotland har sina egna rosor och de har fått namn efter de socknar de har hittats. Många av rosorna har gamla anor och finns bara lokalt, några av dem är från Levide och Fardhem socknar, Stenstugu i Burs och Lauters på Fårö. En inventering gjordes i samband med POM-uppropet år 2000 av bl. a. Rolf Engström.  Fortfarande upptäcks nya rosor som ännu inte har identifierats och fått ett eget namn, t.ex en variant av 'Single Blush' som fått arbetsnamnet Visby pimpinell efter fyndplatsen. Den har en stark doft och blommar långt in på hösten.
Foto: Annkristin Bäckström Jacobsson


Stenstugurosen När prästgård
 

Lautersrosen


Levides pimpinell 


Singel Blush Visby


Fardhemsrosen 

 
 

AnnKristin Bäckström
E-post: gotland@svenskros.se

ABiskopinneros