Lokalgrupper

Aktiviteter

Se under Kalendarium. Som medlem, och icke medlem (oftas då till något högre inträde, eller lös medlemskap på plats) kan du delta i aktiviteter över hela landet. Se även under Bli medlem i menyn överst, för mer information om medlemskap.

Har du förslag på aktiviteter i lokala grupper och föreningar? Kontakta din närmaste lokalgrupp/lokalförening och ge förslag på kommande aktiviteter. Information och kontaktuppgifter finner du under respektive sida, se i menyn till vänster.

Lokala grupper - uppdateras 2017
Styrelsen har i samråd med kontaktpersonerna för Jönköpingsrosen, Hallandsrosen och Östrosen beslutat att dessa grupper upphör och att medlemmar i dessa områden förs över till närmaste annan grupp. Styrelsen har därför sett över de postnummerområden som är utgångspunkten för indelningen för grupperna. Några som besvarat enkäten som gjordes 2016 har angett att det är svårt att veta vilken lokalgrupp som är ens egen. Vi ska i välkomstbrevet bli tydligare med detta inför 2017, då det kommer att anges postnummer för varje lokalgrupp. Då kan man enkelt utifrån sitt postnummer se vilken grupp som är ens egen. Vi kommer också att ha med indelningen i varje Rosenbladet.

Som tidigare kan man anmäla till medlemsregisteransvarig att man vill vara med i en annan lokalgrupp. Skälet är oftast att man under sommaren vistas på annan plats mer än där man har sitt permanentboende. Som tidigare kan man, oavsett vilket postnummer man bor på, delta i alla lokalgruppers verksamhet, om man har vägarna förbi! Vill du veta vilka medlemmar som bor i ditt område, för trädgårdsbesk eller för att t.ex. gemensamt delta i anordnade resor, mejla din lokalgrupp, eller srs@svenskros.se 

Postnummerindelning
StockholmsRosen               10–19, 611–619, 646, 76
Sydrosen                             20–314
Sydostrosen                        32–39, 55–610, 621–624
Göteborg                             41–51
Skaraborgsrosen                 52–54
Mälarrosen                          63–645, 72–73, 745–746
Värmlandsrosen                  65–68
Bergslagsrosen                   691–71
Arosrosen                           74–743, 747–75
Dalarosen                           77–79
Hallborosen                        80–854
Norrland                             855–98 (Hallborosen)

 
 
 
 
 
Aksel