Om oss

 

Svenska Rosensällskapet (SRS) är en ideell förening som bildades 1987. Föreningen har flera lokala grupper i Sverige och ca 900 medlemmar.

Sällskapet deltar i samarbetet inom Nordiska Rosensällskapet (NR), World Federation
of Rose Societies (WFRS) och FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR).
Svenska Rosensällskapets ändamål

  • att främja kännedomen om rosor
  • att öka intresset för rosodling
  • att bereda möjlighet till gemenskap mellan rosintresserade
250-Therese-Bugnet-es.jpg
 

Sällskapet verkar genom att ge ut en medlemstidning, genom sin webbplats, föredrag, kursverksamhet, studiebesök, studieresor, information till allmänheten, internationellt utbyte och samarbete med vetenskapliga och kulturella organisationer, rosförädlare och rosodlare.

   
Svenska Rosensällskapet Batterigatan 2 F, 3v 415 01 Göteborg tfn 031-21 96 70 E-post: srs@svenskros.se Hemsida: www.svenskros.se
 
 
 

collage_index_fyra.jpg