Att beställa

Här presenterar vi material, kort, foldrar m.m. som kan beställas från Svenska Rosensällskapet

Rosor - en introduktion 

Nu finns Svenska Rosensällskapets nya häfte "ROSOR en introduktion" att köpa, priset är 80 kr.

Du kan beställa det och få det hemskickat. Då tillkommer porto 20 kr, alltså 100 kr.
Betalningen ska göras i förskott till vårt plusgiro nr 467 25 42-0, märk talongen med häftet, eller skicka meddelande om betalning till kassor@svenskros.se 

Vill du beställa fler exemplar, mejla vår kassör: kassor@svenskros.se

Häftet är en utförlig sammanfattning om olika slags rosor, grupper, skötsel, sjukdomar etc.

Ros omslag 'Président du Sèze' Foto: Inger Kring

Svenska Rosensällskapets roskort 

Beställ Svenska Rosensällskapets vackra roskort, fotografen är Helena Verghese Borg.

enklakort.jpg

Det finns:
dubbla kort med kuvert, 8 olika motiv, 65 kr
enkla kort, 8 olika motiv, 35 kr.
I priset ingår porto.

Betala direkt till sällskapets plusgiro 467 25 42-0 och ange vad du vill ha, så skickar vi korten på posten.
Ange: Dubbla kort, betala 65 kr.
Enkla kort, betala 35 kr.
Enkla och dubbla, betala 100 kr.

Glöm inte att skriva din adress!