Att annonsera i Rosenbladet

Annonsansvarig:

Christer Jonsson
Marknadsvägen 16
380 44 Alsterbro
tfn 0481-541 72, 076-1968271
annonser@svenskros.se

Annonsoriginal skickas direkt till rosenbladet@svenskros.se

Rosenbladet utkommer med 4 nummer per år och når cirka 900 medlemmar.

Manustider för tidningen:
Tidningen utkommer i slutet av februari, maj, augusti och november. Material till Rosenbladet ska lämnas senast den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 ocktober. 

 
Annonstaxa:
Storlek Färg Svart-vit:
1/1 sida 1 800 kr 1 200 kr
1/2 sida 1 000 kr    700 kr
1/4 sida    600 kr    400 kr
     
2011-1_front.jpg Rosenbladet nr 4, 2016