WFRS

   

Svenska Rosensällskapet är sedan 1995 anslutet till World Federation of Rose Societies (WFRS).

De enskilda nordiska sällskapen har beslutat att stödja arbetet i WFRS genom Nordiska Rosensällskapet.

WFRS ändamål är

  • att uppmuntra och administrera utbyte av information om och kunskap om rosor mellan nationella rosensällskap
  • att samordna internationella konventioner och utställningar
  • att uppmuntra, och där det är lämpligt, sponsra forskning som rör rosor
  • att verka för allmänna standards för bedömningar av nya rosor
  • att stödja arbetet med att utveckla registreringsförfarandet för nya sortnamn
  • att verka för ett enhetligt system för klassificering av rosor
  • att dela ut internationella utmärkelser och/eller priser
  • att stödja och utveckla internationellt samarbete på alla andra områden som rör rosor

Vice President för de nordeuropeiska länderna är Inger Schierning (se bilden nedan) från Danmark. Hon är även ordförande i Danska Rosensällskapet.


För mer information se World Federation of Rose Societies