FOR

 
Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR)
är en rikstäckande organisation för nationella, ideella föreningar för fritidsodlare.
 
for_logga_svart_240.jpg
 
FOR arbetar bland annat för att främja och utveckla svensk fritidsodling, företräder fritidsodlingens intressen gentemot myndigheter, företag och andra organisationer och strävar efter att utveckla samarbetet mellan fritidsodlingens olika organisationer. FOR möjliggör för anslutna föreningar att delta på den årligen återkommande Nordiska trädgårdsmässan i Stockholm. FOR har också gratis rådgivning. Se trädgårdskonsulenter och tider
För mer information om FOR se FritidsOdlingens Riksorganisation
 
 
 
sunwing_640.jpg