Skicka bilder till Rosenbladet

rosa_ros.jpg
 

En liten bildlektion

 
Ställ in digitalkameran på högsta bildupplösning och bästa kvalitet.
Med ”bildupplösning" menas det antalet färgpunkter eller elektroniska pixlar som ryms på en given yta. Varje pixel representerar en färgpunkt och ögat kan maximalt uppfatta dessa om de inte är fler än 300 per kvadrat-”inch” (1 ”inch” = 25,4 mm). Alltså en bildupplösning på 300 dpi (dot per inch). Den upplösning som en kamera åstadkommer presenteras inte som dpi utan som antal pixlar.

Har du en kamera som kan ta bilder med mer än 5 megapixlar – och ställer in den på högsta upplösning så blir bilderna tillräckligt bra att arbeta med för Rosenbladet. Du som har en mer avancerad kamera – kanske en systemkamera – kan välja så kallat ”råformat” (RAW). Det kan kallas lite olika i olika kameramärken, men standardbegreppet är RAW. I Nikon kallas råformatet NEF eller NRW, i Minolta MRW, och i Canon CRW eller CR2 beroende på modell. Råformatet tar mer plats på minneskortet, men vi föredrar detta format vid arbete med tidningen.

Om du har bra pappersbilder, skarpa och rätt färg, så kan vi också använda dessa. Då skannar vi in bilderna och gör dem digitala. Är bilden från början tillräckligt bra så brukar slutresultatet också bli bra. Ju större bildyta desto bättre. Pappersbilder som skickas till redaktionen sänds alltid tillbaka efter skanningen. Skriv på baksidan – eller sätt en etikett på baksidan som anger vad som finns på bilden och vem som tagit den.

Tips på bildinnehåll
Bilder på rosor bör vara större än själva blomman, ha blomman i centrum, men ta med omgivningen också. Bra bilder kan beskäras för att passa olika spaltbredd i tidningen. Man behöver alltså inte sträva efter att bara ta närbilder.
Det är mycket bra om vi får fler bilder på hela rabatter och trädgårdar som visar rosor i sin miljö och ger inspiration till hur rosor kan kombineras med andra blommor.

Ange alltid namn
Skickar du digitala bilder så gör ett följebrev med bildens nummer eller namn som rubrik och skriv något om bilden.
Ange minst vad bilden föreställer (ros, miljön, var och när den är tagen) samt vem som tagit bilden!

Anette och Sven Kristiansen