Skriv i Rosenbladet

wall
 

Vi – de nuvarande redaktörerna Anette och Sven Kristiansen – tror att det finns ett stort intresse bland sällskapets medlemmar att läsa om sånt som sker på de lokala medlemsmötena – och även annat! Säkerligen kommer det fram spännande eller praktiska saker som andra skulle ha glädje av att läsa. Har du en ros som tagit sig extra bra? Har du läst något om rosor? Har du sett någon vacker trädgård? Fina samplanteringsväxter? Utlandsresor? Otäcka skadedjur?

 
Föreningen blir mycket mer livaktig om fler tar del i skrivandet. Vi menar att tidningen ska innehålla allt: från specialiserade artiklar om nya rosor till vardagsverksamhet i trädgården. Fakta och känslor ska blandas. Långa artiklar och korta notiser. Gemensamt har vi ju intresset för och glädjen av rosor.
Man behöver inte ha en utvecklad höglitterär författartalang eller vara utbildad trädgårdsmästare för att ta del i tidningen. Skriv det du vill förmedla. Antingen tar vi in det som det är eller så redigerar vi i materialet; precis som det brukar gå till på andra tidningar. Vi måste dock förbehålla oss rätten att avgöra när materialet ska publiceras.

Gör så här:
Använd ett ordbehandlingsprogram. Använd inga andra formateringar än tangenten för radmatning (return) vid nytt stycke.

Bilder är viktiga.
De bör vara i det digitala formatet JPEG (eller TIFF) på minst 1Mb. När du tar en bild för att skicka till så ställ in kameran på högsta kvalitet. Bilder på rosor bör vara större än själva blomman. Det är bra med bilder som kan beskäras för att passa olika spaltbredder i tidningen. Man behöver alltså inte sträva efter att bara ta närbilder. Givetvis kan bilder tas på hela rabatter, trädgårdar osv. Men sällskapet kan också komma åt rosbilder via de arkiv som några av medlemmarna har. Artiklar kan alltså ofta illustreras även om skribenten inte har någon bild själv.

Skicka texten antingen som en bilaga eller som en del av själva mejlet till: rosenbladet@svenskros.se

Bilden måste skickas som bilaga.
Ibland kan det vara svårt att skicka stora bilder. Skicka ett textmejl och berätta om du får sådana problem.

Ange alltid skribentens och fotografens namn och mejladress (om sådan finns).
Om du inte meddelar annat så kommer inskickat material att kunna fritt förfogas av föreningen för information och artiklar för sällskapets räkning. Det innebär att vi kanhända kommer att använda den i något annat sammanhang än för tidningen. Kanske kan materialet publiceras på webben osv. Du själv äger naturligtvis upphovsrätten till bild och text enligt gängse regler.
Anette och Sven Kristiansen