Adress- och uppgiftsändring

Uppgiftsändring för medlem i
Svenska Rosensällskapet

Är Du redan medlem och vill göra en adress- eller någon annan uppgiftsändring?
Fyll i formuläret här nedan och sänd in!

Kontakta gärna vår medlemsregisteransvarige om
det är något Du undrar över!