Bergslagsrosen

Välkommen till Bergslagsrosen!

Så snart våra programpunkter är klara kan Du hitta våra aktiviteter under
KALENDER i menyn ovan, sök på Bergslagsrosen i fältet Lokalgrupp.

Välkommen att delta i våra programpunkter!

OBS! Inbjudan kommer via e-post inför varje aktivitet.

 

 

 

 

Kontaktperson: Olle Aronsson

E-post: bergslagsrosen@svenskros.se

Oftast håller vi våra möten i Rosengården
Bergslagsgatan 82, Nora om inte annat anges.

Rosa pendulina, bergros