Rosor i Kina

Datum: 
2017-11-12
Dag/Tid: 
sön kl 14
Information: 

Else Olsson från Roskraft deltog förra året i WFRS Heritage Rose-konferensen i Kina. Hon besökte också Yunnan, som är mycket intressant ur rosperspektiv. Else berättar och visar bilder.

Entréavgift; medlem/ej medlem  50 kr resp 80 kr inkl kaffe och lottsedel

 

Lokalgrupp: 
SydRosen